HJK logo Upisnik.Hjk.Hr

[ Prijava ]

O Projektu

Elektronski upisnici na internetu razvijeni od strane Hrvatske javnobilježničke komore i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Radnička cesta 34/2
10000 Zagreb
MB: 1041401
OIB: 36271007011
Zagrebačka banka d.d
Žiro-račun: 2360000-1500056128
E-mail: hjk@hjk.hr