HJK logo Upisnik.Hjk.Hr

[ Prijava ]

Prijava na sustav

Nakon 5 neuspjelih pokušaja korisnik se automatski zaključava na 10 minuta.

Pristup ovim stranicama imaju samo autorizirani korisnici.

Upišite Vaše korisničko ime i zaporku.  Ukoliko nemate mogućnost pristupa, možete podnijeti(*) zahtjev za otvaranjem računa za ovu uslugu.
*Račune za korištenje aplikacije odobrava HJK.

Svaka zloupotreba ili pokušaj neovlaštenog pristupa bit će odmah prijavljeni nadležnim tijelima.