HJK logo Upisnik.Hjk.Hr

[ Prijava ]

Dobrodošli na upisnik.hjk.hr!

Prijavite se na sustav upisnik.hjk.hr.

Ako nemate mogućnost pristupa, možete podnijeti(*) zahtjev za otvaranjem računa za ovu uslugu.
*Račune za korištenje ove aplikacije odobrava HJK.

Za pomoć kontaktirajte HJK ili tehničku podršku tvrtke Omni Aspect d.o.o..